torsdag 31 januari 2013

Ylva - samtidens lärare

5 minuter in på valt seminarium "Digitala lärresurser och utbildning efter PIM" bestämmer jag mig för att lämna säljmötet jag hamnat på och gå till ett annat seminarium.

Rätt beslut.

Lärare Ylva Pettersson gör mig glad. Ylva pratar om hur hon får eleverna delaktiga, engagerade och stolta. Att eleverna får visa upp sina arbeten för världen är ett vinnande koncept. Ylva använder Wikipedia i undervisningen tillsammans med Facebook för kommunikation med eleverna. För att ge feed-back på elevernas uppgifter spelar Ylva in sina kommentarer.

- när jag spelar in dem tar en formativ bedömning av en uppgift 5 minuter. När jag tidigare skrev ner samma sak tog det 45 minuter.

- jag vinner tid, kan lämna bättre feed-back till fler elever vilka i sin tur tycker den blir mycket mer personlig.

Ylva ser bara möjligheter med ikt-verktyg som stöd för lärandet. Och hon delar självfallet med sig till andra hur och vad hon gör.

- jag lägger ut allt mitt arbetsmaterial på webben. Jag jobbar offentligt och då är också det jag gör offentligt.

Ylva gillar transparans.

Jag gillar Ylva!

Inga kommentarer: