söndag 11 juli 2010

"Living the brand"


Jesper Falkheimer har blivit lite av min idol efter att jag läst hans krönikor i DIKs facktidning.

Förutom att skriva krönikor i DIK om aktuell kommunikationsforskning är Jesper Falkheimer docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och och prefekt för K3, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola.

Och så knåpar han alltså ihop någon bok då och då. Som "Strategisk kommunikation", vilken jag precis läst. Jesper börjar med att konstatera att utan kommunikation existerar inte några organisationer. Kommunikation är helt enkelt grunden för alla organisationer och deras verksamhet.

Det innebär att kommunikationsfrågan inte är isolerad till en informationsenhet utan den berör alla i en organisation. Färre organisationer arbetar med produktion i den gamla bemärkelsen, fler erbjuder tjänster. En tjänst produceras och konsumeras samtidigt - sanningens ögonblick uppstår när medarbetare möter kunden. Hur uppfattar kunden tjänsten? Hur bemöter organisationens medarbetare kunden?

För att lyckas i ett kunskaps- och tjänstesamhälle krävs att organisationen bygger relationer. Goda relationer med omgivningen. Vilket i sig kräver att medarbetare identifierar sig med organisationens kärnvärden och kommunicerar dessa vidare. Jepser beskriver och analyserar olika kommunikationsteorier och hans slutsats är att den moderna synen på marknadsföring INTE är isolerad till en avdelning som utför särskild verksamhet med vissa verktyg och metoder, utan har expanderat till ett tänkande som bör genomsyra hela organisationen.

Han menar att på senare år har man inom forskningen intresserat sig allt mer för organisationsmedlemmarnas betydelse för att skapa, förstärka och reproducera organisationens varumärke och identitet genom deras vardagliga handlingar - "Living the brand".

Sammanfattningsvis tycker jag att boken är mycket läsvärd. Jesper menar att synen intern vs extern kommunikation är förlegad och snackar exempelvis om begreppet autokommunikation "utåtriktad kommunikation som verkar mer inåt i syfte att stärka medarbetarnas identifikation med organisationen".

Betyg: bara bästa betyget utdelas till idol-Jepser. Läs boken om du är intresserad av kommunikation.

Inga kommentarer: