lördag 29 maj 2010

Och svaret är...?

Måndagen den 19 april bara undrade jag hur vi i Sverige kan ha ett totalförbud mot användning av kvicksilver, sedan 1 juni 2009, och därefter använda kvicksilver i ett vaccin som vi väljer att utsätta hela svenska folket för.

Jag mailade därför Miljödepartementet som står som kontakt på regeringens webbplats för just informationen om förbudet. Två veckor senare mailar jag ännu en gång Miljödepartementet då jag inte fått något svar. Idag har jag svaret i min e-postlåda. Det lyder så här:

REGERINGSKANSLIET
Miljödepartementet

Informationsstaben

M2010/2350/A/Br

Hej Monica!

Tack för ditt e-brev till Miljödepartementet om kvicksilverförbudet.

Du undrade bland annat över hur det kommer sig att vi trots kvicksilverförbudet använder varor som innehåller kvicksilver, t ex vaccin.

Det generella kvicksilverförbudet, som gäller från den 1 juni 2009, innebär att kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver inte får släppas ut på den svenska marknaden. Det är också förbjudet att använda kvicksilver inom till exempel tandvård och inom den så kallade klor -alkaliindustrin. Det svenska förbudet omfattar däremot inte sådana varor som redan regleras i harmoniserande EG- lagstiftning, såsom humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, batterier, lysrör och lågenergilampor. Belysning och ljuskällor omfattas av RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EC om elektriska och elektroniska produkter), och berörs inte av det svenska förbudet mot kvicksilver. Genom kvicksilverförbudet sträcker sig Sverige så långt det går när det gäller att införa förbud nationellt. Lågenergilamporna regleras som sagt på EU-nivå, men Sverige driver frågan om att minska kvicksilverinnehållet i dem i den pågående översynen av gränsvärden för kvicksilver. På sikt är dock förhoppningen att alternativ ska kunna tas fram så att kvicksilver inte ska behövas i ljuskällor. Sverige har fått gehör inom EU för att det är viktigt att märka lågenergilamporna med kvicksilverinnehåll. Detta möjliggör för konsumenterna att välja den lågenergilampa som innehåller minst kvicksilver.

På Miljödepartementets webbplats har vi samlat vanliga frågor och svar kring kvicksilverförbudet, http://www.regeringen.se/sb/d/11490. Dessutom kan du läsa mer i det faktablad som vi tagit fram, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/118538.

När det gäller kvicksilver i vaccin så är Läkemedelsverket den myndighet som godkänner läkemedel, till exempel vacciner och antibiotika, som ska säljas i Sverige. På Läkemedelsverkets webbplats finner du frågor och svar om hjälpämnen i läkemedel, www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Hjalpamnen-i-lakemedel/.

Med vänlig hälsning
...

Svaret på frågan av vilken anledningen Sverige valt att förbjuda kvicksilver fick jag inte. Därför kunde jag inte heller få svar på mina följdfrågor:

- om svaret på första frågan är att kvicksilver är farligt, direkt skadligt, vilket jag drar slutsatsen av efter att ha läst texten kring förbudslagstiftningen och hur där slutförvaring av kvicksilver beskrivs ska ske undrar jag:

- hur kommer sig det att kvicksilver är så farligt att det totalförbjuds ena dagen och andra dagen låter man hela svenska folket injecera det direkt in i kroppen?

Förmodligen finns det inget vettigt svar!

4 kommentarer:

Fröken Isakson sa...

Hmmm, intressant. Kram kram och hoppas du har det toppen olsson

infoufot lost in space sa...

Nej Isakson - det är inte toppen: jag träffar dig alldeles för sällan :( Och jag vet, det är mitt fel. Men imorgon...

Anonym sa...

Kvicksilver är farligt, men Thiomersal är en kvicksilverförening som har andra egenskaper. Kanske inte helt ofarlig (vad som nu är det), men inte samma sak som kvicksilver, och mängden man får i sig via vaccin är väldigt liten. Influensor eller kontaminerade vacciner är mycket farligare.

infoufot not lost in medicalspace - thank God! sa...

Hej anonym! Vad roligt att du besöker min blogg. Huruvida man tror att kvicksilver som hjälpämne i vaccin och influenser i sig är farligt beror på vilken syn man har på kroppen. Du och jag delar nog inte synsätt - det är helt ok. Vad som också hade varit helt ok är att få någon slags utvärdering kring den massiva vaccinationsinsatsen som gjordes med anledning av den så kallade svininfluensan. Det har vi inte fått, vi vet att den inte var mer dödlig än vilken influensa som helst, vi vet att landstinget står med lager av oanvänt vaccin vilket kostar mig som skattebetalare onödiga pengar - men vi vet inte vilken skada/nytta massvaccineringen gjort. Vad jag vet är att jag har ett längre skydd mot svininfluensan som ovaccinerad än de som valde att vaccinera sig. Eftersom min kropp utsattes för viruset och hanterade det med kroppens egna försvarsmekanismer har min kropp lärt sig något som den har användning av typ resten av livet (jag är rätt gammal). Att jag blivit utsatt för viruset är jag säker på - det fanns överallt. Däremot kände jag inte av det - som sagt; jag är rätt gammal och av en årgång som fått immunisera mig på naturlig väg en och annan gång.
Jag tror på kroppens egen läkförmåga - som ibland behöver hjälp såklart - men inte av gifter och kvicksilver är gift oavsett hur det är paketerat.
Hälsningar infoufot