tisdag 9 februari 2010

Digitalisera mera

Ett av de tolv kapitel i Jacobsen och Thorsviks bok "Hur moderna organisationer fungerar" ägnas åt kommunikation. Kapitlet sammanfattas enkelt = det krävs kommunikation för att en modern organisation överhuvudtaget SKA fungera och nå sina mål!

Författarna konstaterar att före IT-revolutionen skedde den mesta kommunikationen via tre kanaler; möten, telefon och skriftliga dokument. Samma författare konstaterar att IT har gett den moderna organisationen helt nya möjligheter att kommunicera. De menar till och med att vi snackar "nya kommunikationsdimensioner". Människor kan nu samarbeta oberoende av tid och rum, fler kan både nås av och utbyta information - kunskap kan flöda åt alla håll i och mellan organisationer.

Fördelarna och vinsterna är oändliga!

Jacobsen och Thorsvik menar att det kommer att bli allt vanligare att kommunicera digitalt vart efter männniskor i organisationer skaffar sig digital kompetens.

År 2006 tog EU fram 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande som förtydligar vilka områden den framtida EU-medborgaren behöver utvecka:


En av dem är just digital kompetens. Hur definieras då digital kompetens?

Ja, vad vet man?Mer än att det är helt säkert att digitalt kompetenta medarbetare är en nödvändighet för moderna organisationer.

Och att de med digital kompetens har en fantastisk tillgång till både information och kunskap.

Fotnot:
Översta bilden har jag hämtat från http://www.freedigitalphotos.net/. Om nu någon självpåtagen jämställdhetsminister har åsikter kring färgläggningen av gubbarna och gubborna så snacka inte med mig - på min planet svävar det bara omkring gröna gubbar :)

Inga kommentarer: