söndag 15 november 2009

Lärandemaskinen ökar kunskapen

Bodil Jönsson skriver i boken "Vi lär som vi lever" om de senaste decenniernas stora samhällsförändringar som vi lever med och i samt vilka stora förändringar dessa också innebär för lärandet.

Hon menar att datorn, internet och mobiltelefonen påverkat skolan långt mer än någon läroplansförändring någonsin gjort. Hon menar att det är datorn, internet och mobiltelefoner som i grunden ändrat förutsättningar för mänskligt lärande och samspel.

Bara utbytet av skrivmaskinen mot datorns ordbehandlare har gjort att fokus på textskrivandet nu kan läggas på att granska tankekedjor, prova i vilken ordning delarna passar bäst, grovputsa/finputsa en text istället för att vänta på att tippexen ska torka och sedan hålla på att krångla med att försöka ställa in skrivmaskinen i rätt läge för att skriva i en ny bokstav eller ett ord..

Internet förändrar lärandet både i tid och rum - nu kan man lära när det passar en själv bäst. En föreläsning på internet är repeterbar, pausbar, spolbar både framåt och bakåt - det är åhöraren som bestämmer takten.

Förr var läraren sändaren och eleven mottagaren. Idag är alla sändare, sökare, mottagare och återkopplare på en och samma gång. I det nya kommunikationssamhället strömmar kunskap mellan människor genom exempelvis Wikis, Google och youtube. Rollen som lärare har förändrats. Rollen som elev har förändrats.

Bodil menar att det som gör datorn så mycket bättre än en aldrig så motiverad lärare eller förälder är tre:

  • den ger direkt belöning genom att visa om du blivit bättre
  • den är pålitlig, aldrig på dåligt humör, har obegränsat med tålamod och byter inte ämne själv
  • den är snabb, ofta får man någon sorts respons inom tre sekunder vilket är det tidsintervall som man kan hålla en minnesbild intakt
Vad den också är bra på är variation, vilket Bodil menar är kunskapens moder. Bodil menar att om man beskriver två väl valda exempel för en elev kan eleven nästan alltid själv hitta ett tredje. Det är mycket lättare att gå från två till tre än från noll till ett.

Informationsteknologin ger förutsättningar för sökologin (learning-by-searching) vilket skiljer sig från den klassiska undervisningen (learning-through-instructions). Bodil tycker att "varje elev ska ha rätt att utveckla sin respekt för de egna frågorna, sin förmåga att ställa dem och sin insikt att när man väl formulerat frågan, brukar det gå att hitta svaren." Samtidens elever ska stimuleras i att ställa frågor för att lära sig hur man lär sig, vilket är en nödvändig kunskap att äga i vår förändrade samtid och framtid.

Slutligen menar Bodil att vi lever i en prenässans, vilket innebär att vår tidsålder är framtung - det vill säga inriktad på framtiden. Hon menar att det är en prenässans som innebär att skolan står inför ett pedagogiskt genombrott.

Betyg: Boken får betyg fyra på en femgradig bokskala. Bodil skriver enkelt, begripligt, lättläst och intressant. Hon gör några filosofiska utsvävningar kring prenässansen där jag inte hänger med i alla tankesvängar. Det är väl som Bodil kommit fram till i en tidigare bok - tankar tar tid.

Bildnot:

Inga kommentarer: