söndag 13 september 2009

Ständiga förbättringar för att fortsätta vara bra

De första 40 timmarna av min 400 timmarskurs har jag ägnat åt att läsa "Kvalitet - från behov till användning" av Bo Bergman och Bengt Klefsjö i syfte att därefter tillämpa nyförvärvda kvalitetsteorier på ett praktiskt exempel genom en inlämningsuppgift.

De första 10 % av kursen har i huvudsak använts åt att vända in och ut på begreppet kvalité - vad är det?

Ordet i sig kommer från latinets "qualitas" och betyder "beskaffenhet" eller "egenskaper". Ordet har emellertid fått en bredare betydelse varefter åren gått och författarna av boken föreslår följande definition:

"Kvaliteten på en produkt eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar."

Den som får utslag av ordet kund behöver inte ta antihistamin utan jag bjuder här på en djupare kunskap om ordet:

Ordet kund kommer från tyskans "Kunde" och betyder "känd" och har samma ursprung som ordet "kunskap". Kund betyder alltså detsamma som "den verksamheten är till för".

Man kan kalla saker och ting för vad man vill. Vill man emellertid att en verksamhet ska överleva är det nödvändigt att arbeta med ständiga förbättringar, då den som slutar att bli bättre snart slutar att vara bra.


Grundregeln i kvalitetsarbetet är att det alltid går att åstadkomma högre kvalité till en lägre kostnad. Det är inte kvalité som kostar, det gör däremot kvalitetsbrister. Att göra rätt från början är såklart framgångsfaktorn.

Samtidigt betonar författaren att man inte ska hindras att prova nytt i rädsla för att misslyckas. Ingen är perfekt och misslyckanden ska man dra nytta av genom att ta tillfället i akt och lära sig av just sitt misslyckande.

Slutligen menar författarna att offensiv kvalitetsutveckling går ut på att stödja den personliga utvecklingen hos de människor som arbetar i processerna i syfte att kvalitetshöja verksamheten.

Betyg av boken så här långt: Välskriven, begriplig och intressant med bra exempel. Ser fram emot att få läsa vidare om processer, kvalitetssystem, verksamhetsanalys och förbättringsprogram som boken också innehåller.

Bildnot:
Bilderna är tagna ur boken "Kvalitet - från behov till användning" skriven av Bo Bergman och Bengt Klefsjö.

1 kommentar:

Sigge sa...

Det verkar klockrent som en bok
för mig.
Kvalitet-från behov till använding.
När det är bryggning på G, alltså.
Strävar oxå efter högre kvalitet och minskad kostnad.