tisdag 28 juli 2009

Mot ett nytt medicinskt paradigm

Ulf Brånell, som är verksam inom alternativ medicin, studerar den traditionella skolmedicinen i sin bok ”Medicinsk motbok – för myndigare medborgare”.

Han ifrågasätter:
  • graden av vetenskaplighet inom forskningen
  • möjligheten till insyn och öppenhet inom forskningen
  • funktionalitet och resultat i förhållande till kostnader

Ulf redogör för den bristande vetenskapligheten bakom kliniska prövningar och ger även exempel på godtyckliga tester. Ett av problemen är, enligt Ulf, att vetenskapen fokuserar på grupper istället för individer, vilket gör studierna svåra att dra slutsatser av då alla människor är olika.

Ett annat problem är att skolmedicinen ser kroppen som en apparat där människan får problem med enskilda delar som då ska lagas. Kroppen ses, enligt de holistiska principerna, som en helhet där de olika delarna påverkar varandra. Orsaken till huvudvärk kan således vara många; vätskebrist, trötthet och helt enkelt som ett resultat av en självläkningsprocess i kroppen. Kroppen är ett självreglerande system och signalerar att den behöver vatten, vila eller att kroppens förvarsmekanismer är i full gång att rensa bort inkräktare – alltså en fullt naturlig och ofarlig reaktion. Alvedon göre sig icke besvär i dessa fall, utan tillför endast kemiska partiklar som kroppen behöver använda ytterligare mer kraft för att rensa bort.

Ytterligare ett problem inom forskningen är att studier oftast görs på kort sikt och nästan aldrig på lång sikt – studier av biverkningar av kemiska mediciner kontra kroppens förmåga till självläkning är få.

Självläkning, och hjälp till självläkning, är grunden i alternativ medicin. Det bygger på att människor själva har kunskap om reaktioner i kroppen. Med hjälp av sunt förnuft kan många ofarliga och naturliga reaktioner lindras.

Ulf Brånell vill se ett medicinskt paradigm där individens behov och förutsättningar står i fokus och som bygger på de holistiska principerna om kroppens som ett självreglerande system med förmåga till självläkning.

Ulf menar att tidigare kunskaper måste omprövas. Allt mer pengar, skattebetalarnas pengar, läggs ner inom den traditionella forskningen och ger allt mindre av praktisk nytta – vi behöver inte mer av samma vi behöver något nytt för att lösa folkhälsoproblemen.

Han menar att det är föga vunnet med att försöka infoga enstaka naturliga metoder som komplement till apparat-medicinen – ett integrerat tänkande behövs – ett nytt tänkande:

”För att återvinna en läkekonst värd namnet måste i stället helt nya strukturer skapas, där olika medicinska traditioner opartiskt skärskådas och värderas utifrån sin totala nytta för samhället och individen, inte bara för makteliterna och det egna utövarskrået”.

Betyg: Ulf Brånell är utan tvivel kunnig inom sitt område. Jag hänger emellertid inte med i alla resonemang, vilket beror på mina bristande kunskaper kring vetenskaplig forskning och dess termnologi. Inte desto mindre är boken mycket läsvärd och jag kommer helt säkert att läsa om vetenskapsdelen igen för att försöka förstå mer.

Boken är i övrigt lättläst. Ulf skriver enkelt och slagkraftigt och är, ovetande eller inte, emellanåt riktigt rolig. Det var inte utan att jag kände mig riktigt träffad när jag läste nedan rader på sidan 100:

Inga kommentarer: