söndag 14 juni 2009

"Information är kunskap...

...och därmed makt", konstaterade en av föreläsarna på seminariet "Sociala medier som kunskapsverktyg - en utmaning för skolan" som jag lyssande till på konferensen Framtidens lärande.


"Därför kan den sociala webben ses som ett hot", menar han och fortsätter:

"I industrisamhället flödade information uppifrån och ner i organisationspyramiden - möjligen även nedifrån och upp men då i organiserad systematisk form. Som anställd fick du den information som din överordnad ansåg att du behövde när du behövde den. Detta funkade säkert bra då - många arbeten var statiska och skulle utföras på ett förutbestämt sätt."

"Nu försvinner dessa enformiga industriarbeten med blixtens hastighet - vi går mot ett tjänste- och kunskapssamhälle. Som anställd vet du inte alltid vad du kommer behöva ta reda på när arbetsdagen tar vid. Du behöver kunna lösa nya problem varje dag och vara kreativ - där är den sociala webben ett stort hjälpmedel."

"På den sociala webben finns inga förutbestämda vägar för hur information flödar - här är du fri att kommunicera med vem du vill när du vill och hela världen är öppen om du bara vet hur du ska göra för att skapa kontakter och nätverk."


"Det ger oändliga möjligheter att skaffa information och således kunskap, vilket inte alltid ses som positivt hos de som vill behålla informationen och med den makten."

Han avslutar med att påstå:

"Det kan vara en anledning till att företag och organisationer förbjuder användningen av exempelvis facebook och twitter - ledningen vill ha makten över informationen och kunskapen. En annan anledning kan bara vara vanlig enkel okunskap - man förstår inte möjligheterna utan ser bara risker. En risk är och har alltid varit att människor inte använder sitt sunda förnuft utan använder nya hjälpmedel i arbetet på ett felaktigt sätt. Den risken har företag och organisationer alltid varit utsatt för och försvinner inte för att man inför förbud."

Slutsats: Se möjligheterna - var inte rädd för hindren!

DirreN mitt på planeten

Bilderna har jag skapat i Photoshop direkt ur minnet. Citaten är såklart inte heller original utan också på ett ungefär ur huvudet.

Inga kommentarer: