onsdag 17 juni 2009

Förändrad omvärld kräver förändrad skola

Världen förändras.

Snabbt!

Och hela tiden.

Vi i den västerländska välfärden har de senaste åren slagit oss till ro och mest funderat på hur vi ska kunna få till 6 timmars arbetsdag, menar Fredrik Svensson som jag lyssnar till en vacker sommardag mitt i juni.

Fredrik är en före detta rektor, entreprenör i IT-branschen och officer som startat upp och nu arbetar i nätverket Rektorsakademien. Han fortsätter:

Under tiden vi i ”Fat and happy-länderna” lever en slags slumrande laid-back tillvaro utvecklas nya världsekonomier med stormsteg. Ett exempel är Kina. På mindre än 40 år har läskunnigheten i Kina ökat från 25 % till en bra bit över 90 %. Kina satsar enormt på kunskap. Ungefär 20-25 miljoner kineser läser just nu på universitetsnivå och 100 nya universitet byggs som kan ta emot 100 000 studenter per styck. 5 miljoner kineser tar en akademisk examen varje år och 400 miljoner människor i Kina lever på västereuropeisk medelklassnivå. I ett land som för 40 år sedan var direkt urfattigt.

I Kina finns en anledning att skaffa sig kunskap. Det finns något att sträva mot och vilket människor också gör.Fredrik talar om att det sker en strukturförändring i samhället. Att allt fler skaffar sig högre utbildning och mer kunskap gör att värdet på kunskap har sjunkit samtidigt som kunskap blir allt viktigare.

De arbeten som kommer att finnas framöver kommer att kräva nya kunskaper mot de arbeten som erbjöds i industrisamhället. De nya arbetena kommer att kräva anställda som är kreativa och problemlösande och som har förmågan att hela tiden lära nytt. Anställda som har förmågan att snabbt hitta fakta och kunna omsätta dessa i användbar kunskap.

Eftersom skolans uppdrag är att förbereda eleverna för framtiden behöver en omfattande förändring ske av just skolan. En förändring av andra ordningen - där det alltså inte räcker med att ändra i det befintliga genom att justera detaljer - det krävs en helt ny skola.

I den nya skolan ska vi möta eleverna där de är. I den nya skolan, som förbereder eleverna för framtiden, ska kreativiteten flöda. Vi vet idag att elever som har naturlig tillgång till kultur blir effektivare i sitt lärande. Skolor med musikinriktning har högre resultat även i ämnen som matematik. Vi ska låta eleverna använda de digitala hjälpmedel som är naturliga för dem. Fredrik tycker slutligen att vi måste ”möjlighetisera mera” och tänka om:Världen förändras snabbt och hela tiden - för att vi ska hänga med krävs en förändrad skola!

4 kommentarer:

Lotta Larsson sa...

Fredrik är en mycket inspirerande föreläsare och självklart ska skolan vara med på tåget och möjlighetisera mera!

Informatören sa...

Hej Lotta! Är du Hulkgrön idag?

Magnus Wahlberg sa...

Ett bra citat som säger massor:
"If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow."
- John Dewey

Informatören sa...

Hej och välkommen till stadhusbloggen Magnus. Å du är jordgubbsröd så här lagom till midsommar :)