fredag 22 maj 2009

Ut ur slöjdgarderoben

Hört på sonens utvecklingssamtal under hösten i årskurs 5:

- Finns det något du inte tycker om i skolan, frågar sonens mentor sonen.

- Träslöjd, svara sonen bestämt.

- Hum, säger sonens mentor. Vad gör ni i slöjden, frågar hon vidare.

- Har ingen aning - någon trägrej, svara sonen nu mer obestämt.

- Hum, fortsätter sonens mentor. Dina klasskamrater svarar ungefär som du på båda frågorna, säger hon tankfullt.

Alltså - missförstå mig rätt - det är inget fel på ämnet slöjd. Tvärtom. Ämnet slöjd ger verkligen möjlighet till att vara kreativ och att få tillfälle att skapa. Vad vän av ordning (alltså helt oväntat jag) undrade emellertid efter det här utvecklingssamtalet om det inte vore lite bra om eleverna vet vad de gör i skolan och framförallt varför - oavsett vilket ämne det handlar om. Men jag är ju lite fin i kanten, och rätt rädd, så jag har inte vågat ifrågasätta varken ämnet slöjd, ämnets relevans eller ämnets omfattningen.

Förrän nu!

ETT: ämnet slöjd - ska det verkligen vara ett enskilt ämne? Stephen Heppell professor vid The Centre of Excellence in Media Practice på Bournemouth University undrar varför skoldagen är indelad i ämnen och tidpunkter för dessa -lär man sig verkligen bäst så?

Stephen Heppell menar att skolan måste överge sin traditionella undervisningsmodell. Barn och ungdomar är mer nyfikna på att lära än någonsin, men dagens system förmår inte bygga vidare på deras intressen och förutsättningar. I skolan handlar det fortfarande mest om ett enskilt lärande som bedöms med hjälp av prov som mäter förmågan att återge läroböckernas innehåll. Han menar att det inte räcker långt i ett digitalt samhälle där det blir allt viktigare att kunna utnyttja teknikens möjligheter i vardagen, att samarbeta och att ständigt lära om och lära nytt. Det lärandet är inte uppbyggt i tidssatta ämnesblock.Jag lyssnade till Stephen Heppell på konferensen Framtidens lärande.

På konferens hölls också en debatt "Kompetensbehov i ett nationellt och internationellt perspektiv" där ungdomar, näringsliv och politiska partier diskuterade kring digital kompetens och lärande och där en talare kom in på just ämnet slöjd. Denne undrade hur eleverna kan ha så ofantligt mycket slöjd, varenda vecka från årskurs 3 till och med 9, men inte en enda formell lektion med informationssökning på nätet.

TVÅ: ger ämnet slöjd i denna ofantliga upplaga en samtida användbar och relevant kunskap?

Med i debatten var också elever från Nackaskolor. De höll med Stephen Heppell om att skolan måste ta intryck av de förändringar som sker i resten av samhället. Deras slutord till politiker och andra debattörer var:


Och jag håller med.

Nu när jag äntligen har vågat komma ut ur slöjdgarderoben :)

Dirren mitt på planeten

Inga kommentarer: