onsdag 11 februari 2009

Rör inte mina Djungelvrål!

För att kunna utveckla och förbättra i en organisation behöver man syna det man redan gör - kartlägga de olika aktiviteter i ett led som mynnar ut i en produkt eller en tjänst. Det låter enkelt och självklart, vilket det är ända tills man sätter igång.

Då kommer alla frågorna.

Olle Rentzhog svarar på många av dem i sin bok "Processorientering", vilken jag nu snart läst ut. Läsningen har varit ett nöje ur många perspektiv; dels är innehållet intressant, begripligt och lättläst. Dels har hela upplevelsen förstärkts av tre big-packpåsar Djungelvrål á 450 gram, som föräldrarna fiskat upp under en tur på Ålandshav.

Allt blir bättre av en påse Djungelvrål som sällskap.

Rentzhog menar att ett vanligt fel som många organisationer gör är att inte anpassa sina processer efter de nya möjligheter som teknologin medför. Man lägger liksom bara på ny teknologi på en befintlig process. Och hoppas på underverk. Han menar att det krävs radikala processförändringar - typ mer att processerna helt byggs om - för att kunna utnyttja de möjligheter som just ny informationsteknologi skapar.

Den kan man fundera över.

Olle menar också att många organisationer har stora vinster att håva in genom att se över sina processer ordentligt. Och så är det helt säkert. Helt säkert är också att Malaco överhuvudtaget inte ska röra något i processen för tillverkning av Djungelvrål.

Den måste bara vara helt perfekt som den är :)

ProcessDirreN

Inga kommentarer: