söndag 5 oktober 2008

Grrr

E-post skickat till kraftfoodssverige@krafteurope.com söndag 5 oktober september 2008 10:02 från DirreN:

"Att: Kraft foods Sverige AB i allmänhet och Margareta Jansson i synnerhet

Hej!
Jag har tagit emot ert svarsbrev till mitt e-post från den 21 september 2008. Jag har också tagit emot de fyra värdecheckar á 50 kronor som ni mycket rättvisande beskriver som symboliska.

För det första undrar jag vilken choklad jag ska köpa för de symboliska värdecheckarna? Samtliga Marabouprodukterna som finns i min närmaste livsmedelsbutik är märkta med "Kan innehålla spår av nötter o.s.v".

För det andra förstår jag av ert brev att ni anser att ni gör en heroisk insats för världens konsumenter då ni har en utförligare märkning än vad myndigheterna kräver. Min reflektion som konsument är att den inte duger oavsett till vem eller vad ni jämför ert ställningstagande och handlingssätt.

För det tredje drar jag slutsatsen att efter en "grundlig rengörning" inom Kraftkoncernen, som ni beskriver utförs i era produktionslinjer, kan det finnas lite allt-möjligt-skit kvar. Vän av ordning, och även oordning, undrar i sammanhanget vad en vanlig rengöring för er innebär! Törs man tänka tanken ut?

Slutligen tycker jag att det är bättre att ni står för era produkter och hur ni väljer att låta dem produceras. Det är helt enkelt billigast för er att inte säkra upp produktionen utan istället slänga ut texten "Kan finnas spår av..." på alla produkter.

Jag har också förstått av mina vänner, bekanta, arbetskamrater och bloggläsare, efter att jag beskrivit den här händelsen, att det finns många som har samma erfarenheter och behov som jag. Det är förstås helt upp till er om ni tar det på allvar och önskar se oss som kunder.

Med vänlig hälsning..."

DirreN

Inga kommentarer: