måndag 19 maj 2008

Politisk matematik

"Krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet blev inledningen till socialdemokraternas långa regeringsinnehav. Den medförde att ett minoritetsparti under årtionden kunde diktera politiken i vårt land"

Ur Ideologi och strategi av Leif Lewin

Uppgörelsen, som gjordes på 30-talet, betecknas med statsvetenskapliga termer som en kohandel = de båda parterna, i detta fall socialdemokraterna och bondeförbundet, gick varandra till mötes i respektive "hjärtefrågor".

Förklaringen till exakt hur det hela gick till och vilka olika förhandlingsmöjligheter som fanns hittar du i formlerna nedan.


Kristallklart, eller hur!?

PlugghästDirreN

Inga kommentarer: