lördag 3 maj 2008

Fy att vi inte klarade av Fi

Till seminarium två, måndagkväll, ska vi bland annat behandla uppsatsen "Om diskursen i svensk media kring kön och kvinnors politiska organisering - exemplet Feministiskt initativ" med följande uppgift som diskussionsgrund:

"Diskutera tänkbara förklaringar till att Femininistiskt Initativ inte lyckades ta sig in i riksdagen i det senaste valet."

Själv följde jag i princip inte alls debatten live. Jag kommer ihåg några frontfigurer ur partiet och jag kommer ihåg några tämligen låga påhopp på dessa, vilket jag kunde bevittna genom media. När jag läser boken "Partier och organisation" samt ovan nämnda uppsats träder en tydligare bild fram kring vad som egentligen hände.

Min slutsats till diskussionuppgiften är helt enkelt att Fi utmanade rådande normer och det pallade inte omvärden med. Detta är inte svammel taget direkt ur Dirreluften utan vilar på följande grund:
  • Det svenska partisystemet i sig - är och har varit ett av det mest stabila i hela världen. I princip fem partier har dominerat i nästan sju decienner. Klart de som dominerat så länge och som har en sådan stabil tillvaro gärna vill fortsätta ha det så.
  • Dominerande vänster-höger dimension - svensk politik är delad i två block och ett tänk däröver finns inte. Fi vägrade att ställa sig i höger-vänster-ledet.
  • Media - media befäster gränser för vad som betraktas som normalt, vad som är acceptabelt och oacceptabelt, vilka frågor och åsikter som är ok eller extrema. Genom media skaffar sig många av oss också sin världsbild.

    En tredjedel av medierapporteringen kring Fi var negativ.
Min slutssats känns trist - har vi inte kommit längre - vi som tror oss vara så vidsynta och öppna här i Sverige. Tyvärr tror jag att exemplet Fi bevisar motsatsen.

PlugghästDirreN

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag drog samma slutsats när jag läste uppsatsen. Det finns med andra ord anledningar till varför jag ofta tjatar om att "media sätter dagordningen"...
Igår var det inte läge att ta den här diskussionen med journalistvännen, men tillfälle dyker säkert upp. ;-)

En mycket bra och analytisk uppsats enlig AnnaPanna :-)