lördag 5 april 2008

Veckans slutsats

"Inte ens en optimist som Sartori tror att författningspolitiken kan grundas på helt säker kunskap. /.../Svaren på frågan om hur en institutionell förändring kommer att fungera måste alltid inledas med orden "Det beror på". /.../Det perfekta statsskicket finns inte, men det är i varje fall bättre att göra nya misstag än gamla". /.../Även om den ideala utopin är ouppnålig finns det stort utrymme för lärande och förbättring."

Ur Svensk författningspolitik

Ja, det är insikt och kunskap som kan användas av alla som jobbar med utveckling. Min erfarenhet är att utveckling och förändring ofta möter motstånd, vilket självfallet i stor utsträckning beror på rädsla. Vid rädsla kommer ofta reaktionen försvar som kan yttra sig i ett ifrågasättande av förändringen och DÅ är det perfekt att ha ovan citat med sig - fast anpassade till sin egen vardag:

"Det perfekta intranätet finns inte, men det är i varje fall bättre att göra nya misstag än gamla. Även om det ideala intranätet är en utopi och ouppnåligt finns det stort utrymme för lärande och förbättring."

"Den perfekta skolan finns inte, men det är i varje fall bättre att göra nya misstag än gamla. Även om den ideala skolan är en utopi och ouppnålig finns det stort utrymme för lärande och förbättring."

Bara att byta ut de gröna orden mot dina egna så har du ett användbart citat.

PlugghästDirreN

Jag är inte säker på att markeringen /.../ betyder att meningar/ord har utelämnas från originaltexten - men det är i varje fall så jag använt den. Som ni vet: Den ideala DirreN finns inte, däremot finns det stort utrymme för lärande och förbättring hos den operfekta DirreN.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tror den där fuskdirren har fastnat ordentligt för studierna. :-)

AnnaPanna