måndag 7 april 2008

Interaktiv kunskapsinhämtning

Kunskapsinhämtning kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att använda moderna teknik, bland annat Internet.

Sonen kom idag hem och visade mig The gapminder. Statistikvisualiseringsverktyget som beskriver utvecklingen i ett stort antal länder runt om i världen. Vi tittar på inkomster, skillnader, hälsa och trender.

Försök att göra den kunskapen överskådlig, begriplig och lika påtaglig i en vanligt pappersbok!

DigitaliseringsDirreN

Inga kommentarer: