söndag 10 juni 2007

Pojkar och deras leksaker

Oavsett ålder på det manliga könet är ritualen i stort sett densamma när de kommer ut till stugan:

1. Frågar efter leksaken.
2. Öppnar förrådet för att spana in fordonet.
3. Provsitter alternativt provkör besten.

En stilla undran, varför är det bara män som är begistrade av stora leksaker?

Foto: J utför sin favoritsyssla på landet. Fotograf: Annapanna

Inga kommentarer: