måndag 7 maj 2007

Malvas hösttema

Vid förra bokklubbsmöte kom vi överrens om följande tema för höstens bokläsande:
  • Nobelpristagare i litteratur
  • Jämställdhet
  • Chicklit
  • Klassiker
  • Barn- eller ungdomsbok
  • Biografi

Alla Malva-medlemmar ska komma med förslag på bok, för de tre första teman vid bokklubbsträffen hemma hos den femte kvinnan den 11 juni.

Senior A uppmanas dessutom att snarast möjligt rapportera på bloggen när Malvas medlem nr 6 avlagt inträdesprov!

Junior A

4 kommentarer:

Anonym sa...

Uppfattat fru ordförande! :-)

Senior A

Junior A sa...

Skönt med lydiga undersåtar! ;-)

Som grundare och initiativtagare till bokklubben Malva känner jag ett stort ansvar för varje påhittad klubbregel följs upp och granskas. Malvas exklusivitet och regelverk måste bevaras och respekteras!

Junior A - med rätt att ge order!

Dirren sa...

Ja, alla har ju sina roller och den här med regelgranskning känns som gjutet för dig! Lite spekulant på det där med att ge order är emellertid undertecknad. Kan man få den uppgiften - kanske på delegation?

Undrar Dirren

Junior A sa...

Självfallet! Är jag tillfälligt borta eller ur balans får du i mitt ställe ge order och övervaka Malva-medlemmarna.