fredag 20 april 2007

Rapport från verkligheten

16-18 april praktiserade jag på medborgarkontoret i Värjan. Syftet var att jag ville lära mig mer om deras verksamhet eftersom den direkt har koppling till mitt dagliga jobb med att samordna och utveckla arbetet på vår webbplats. Medborgarkontoret är för många eskilstunabor den första kontakten in till den kommunala verksamheten.

Till medborgarkontoren kommer alla våra målgrupper med sina olika behov av service, information och hjälp. Tjejerna på kontoret har en otrolig kompetens när de gäller våra verksamheter och kan hjälpa till med såväl medborgarskapsärenden som att lotsa besökaren till rätt handläggare. Det jag väldigt snabbt blev varse om är att det kommunala språket är helt främmande för de flesta besökarna. Våra benämningar på förvaltningar och enheter skapar mer förvirring än hjälper och jag fick snabbt omskola vokabulären för att bli förstådd. Det kallas även målgruppsanpassning i informatörens språkterminologi.En dag på medborgarkontoret kan bestå av allt ifrån ulämning av seniorkort (busskort till pensionärer) till att översätta byråkratiska texter i myndigheters broschyrer. Många av besökarna har utländsk bakgrund och har ganska svårt att förstå begrepp och anvisningar som behövs för att fylla i våra blanketter. Här ser jag att vi informatörer kan göra underverk om vi får möjlighet att hjälpa till med utformningen av dessa. :-)

Slutligen vill jag bara säga att jag rekommenderar alla att göra en praktik på vårt medborgarkontor. För mig blev det såväl nya kunskaper som aha-upplevelser jag tar med mig tillbaka till mitt jobb.

Praktikanten Anna

Inga kommentarer: