torsdag 22 februari 2007

Jobb

De senaste dagarna har jag knåpat på två kameraövervakningsyttranden. Jag tycker väldigt mycket om den arbetsuppgiften eftersom den innebär att jag i praktiken kan använda mig av en princip som jag skrev om i min examens-uppsats. Visserligen är det inte kommuen som fattar beslut om tillstånd till kameraövervakning men kommunen yttra sig till länsstyrelsen som är beslutsmyndighet. Vid denna tillståndspröving ska man väga intresset av att övervaka mot allmänhetens integritetsintresse. En sådan intresseavvägningen är en del av proportionalitetsprincipen som var ämnet för min uppsats. Yttranden ska lämnas till länstyrelsen på onsdag nästa vecka och jag lär säkert återkomma med en rapport då. Media brukar tycka om att skriva om de här ärendena.

Junior A

Inga kommentarer: